Vleermuisonderzoek

Vleermuiswerkgroep Gelderland voert zelf geen vleermuisonderzoek uit op commerciële basis. Dit vinden wij het terrein van de ecologische adviesbureaus. Bovendien beschikken wij niet over een direct in te zetten potentieel aan vleermuiswerkers die een opdracht binnen een bepaalde tijd zouden kunnen uitvoeren. Gelukkig zijn er ecologische adviesbureaus die hier wel over beschikken. Door middel van onderstaande link kunt u een lijst downloaden van ecologische adviesbureaus die zijn gevestigd in Gelderland en over vleermuiservaring beschikken. Let op: de lijst predenteert niet volledig te zijn en houdt geen kwaliteits-garantie m.b.t. de uitvoering in.

Download lijst

Vleermuisonderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol zoals dat is opgesteld door het (toenmalige) ministerie van LNV, de Zoogdiervereniging en het Netwerk van Groene Bureaus. Ook bureaus of personen die niet bij dit netwerk zijn aangesloten, zouden zich aan dit protocol moeten houden. Verder dienen onderzoekers te voldoen aan de volgende eisen:
– Zij dienen voldoende kennis te hebben van de ecologie van vleermuizen.
– Zij dienen over voldoende kennis en ervaring te beschikken om vleermuizen in het veld te kunnen determineren aan de hand van echolocatiegeluiden en/of uiterlijke kenmerken.
– Zij dienen over voldoende kennis van de wetgeving op dit gebied te beschikken om de opdrachtgever correct te kunnen adviseren.

De meest recente versie van het vleermuisprotocol kan worden gedownload van de website van het Netwerk Groene Bureaus.
Ga naar de website