Wat doet de Vleermuiswerkgroep Gelderland?

De Vleermuiswerkgroep Gelderland (afgekort VleGel) is een vereniging van mensen woonachtig in Gelderland, met een passie voor vleermuizen, in hun vrije tijd en / of in hun werk. VleGel organiseert bijeenkomsten waarop de leden hun ervaringen kunnen uitwisselen, hun kennis en/of vaardigheden kunnen vergroten of gezamenlijk onderzoek doen. Activiteiten zijn o.a. publieksvoorlichting, bescherming van vleermuizen in bedreigde situaties, het tellen van vleermuizen in winterverblijven, in zomerverblijven en op zolders van grote gebouwen en het afhandelen van klachten over vleermuizen.

Lid of donateur worden?

Iedereen kan lid worden van de Vleermuiswerkgroep Gelderland. Aangezien veel activiteiten 's nachts plaatsvinden, vragen wij van minderjarigen dat de ouders toestemming verlenen. De contributie bedraagt 10 euro per jaar. U kunt ons ook steunen, De minimale donatie bedraagt 15 euro per jaar.

Als u lid of donateur wilt worden van de Vleermuiswerkgroep Gelderland, dan vindt u op deze pagina meer informatie. VleGel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover vindt u hier.