test

Aanmeldformulier nieuw lid

  Roepnaam *

  Achternaam *

  Straat en huisnummer *

  Woonplaats *

  Telefoon mobiel

  Email *

  Ben je beroepsmatig werkzaam bij een natuurorganisatie, een ecologisch adviesbureau of daarmee vergelijkbaar?
  neeja

  Indien "ja", namelijk:

  Wat verwacht je van het lidmaatschap? *
  (meerdere antwoorden mogelijk)

  Vleermuiskennis vergrotenContact andere vleermuiswerkersDeelnemen Vlegel-activiteitenVoorlichtingswerk doenMeewerken vleermuisonderzoekBijdragen vleermuisbeschermingAnders

  Indien "Anders", namelijk:

  * = Verplichte velden

  Door inzending van deze aanmelding ga je akkoord met opname van jouw gegevens in ons gegevensbestand. De gegevens van het eerste blok worden bovendien opgenomen op de ledenlijst. De ledenlijst wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de leden en aan de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) om de VLEN-nieuwsbrief te kunnen toesturen. Het is noch de leden, noch de VLEN toegestaan deze ledenlijst aan derden ter beschikking te stellen. De overige gegevens worden noch aan leden, noch aan derden ter beschikking gesteld.

  Door inzending van deze aanmelding erken je dat alle door jou uitgevoerde activiteiten vrijwillig, op eigen initiatief en niet in opdracht van de vereniging worden uitgevoerd. De vereniging kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, ontstaan tijdens deze activiteiten.