Vleermuiskasten

Deze pagina geeft informatie over vleermuiskasten in de omgeving van Epe. Bij de kasten is een QR-code aangebracht waarmee u op deze pagina uitkomt.
Welk type vleermuiskast heeft u gezien?


Epe

In maart 2010 zijn op drie begraafplaatsen in de gemeente Epe een zestal kasten opgehangen. Via de KNNV Epe-Heerde is hiervoor subsidie verkregen van het Sint Anthoniegilde.

Begraafplaats Norelbos, Epe

Begraafplaats Tongerense weg, Epe

Begraafplaats Kerkhofweg, Emst

Doel

Het doel van het onderzoek is het voorkomen van verschillende vleermuissoorten met zekerheid vast te stellen. Het gaat hierbij vooral om soorten die met ander onderzoek moeilijker te vinden zijn.

De aanwezigheid van een Bechsteins’ vleermuis in een winterverblijf ten westen van Apeldoorn vormde de aanleiding om daar kasten op te hangen om meer informatie over deze soort te krijgen.

Het onderzoek in Epe sluit hierbij aan.

Resultaten

In het voorjaar wordt in de kasten incidenteel een vleermuis aangetroffen. In het najaar zijn de aantallen hoger. Het beste resultaat is op begraafplaats Norelbos in Epe verkregen met 10 gewone grootoorvleermuizen in één kast. Bij enkele controles is een franjestaart aangetroffen. De resultaten vanaf 2014 blijven wat achter bij eerdere jaren. Per controleronde zijn hoogstens 3 gewone dwergvleermuizen of 3 gewone grootoorvleermuizen en eenmaal een franjestaart waargenomen.

Op de begraafplaats aan de Tongerense Weg is in 2010 eenmaal een rosse vleermuis gevonden, in 2013 een ruige dwergvleermuis en in 2014 een laatvlieger. Verder zijn hier ook gewone dwergvleermuizen en gewone grootoorvleermuizen in de kasten gezien. Meestal gaat het om 1 exemplaar per kast.

De laatste controle in Emst leverde een groepje van 4 gewone grootoren op. In de voorgaande controles werd hooguit incidenteel een gewone grootoor of een gewone dwerg gevonden. In het najaar van 2015 zijn de kasten hier verwijderd. Ze zijn in het Eperholt, een bosgebied ten noordwesten van Epe, weer opgehangen.

Heerde, Vorchten en Wapenveld

In juli 2013 zijn op vier plaatsen in de gemeente Heerde houten vleermuiskasten opgehangen. De kasten zijn eigendom van de Vleermuiswerkgroep Gelderland.

Ze zijn voorzien van een ingebrande code:

VG 1 of VG 1A.

De kasten met een A zijn aangepast door ze van een extra plankje aan de binnenkant te voorzien.

Doel

Vleermuissoorten vaststellen die gebruik maken van de IJsselvallei. De verwachting is dat meerdere soorten van de kasten gebruik gaan maken. De ruige dwergvleermuis en de meervleermuis zijn de doelsoorten van dit project.

Resultaten

Deze kasten worden in het voorjaar één keer gecontroleerd en twee of drie keer in het najaar. In 2013 zijn er geen vleermuizen in aangetroffen. Wel was er wat schade doordat het hout ging werken. Soms zelfs zo erg dat er plankjes van de kasten afvielen. Alle schade is hersteld. In 2014, 2015 en 2016 zijn er ook nog geen vleermuizen gevonden.

De kasten zijn van een slechte kwaliteit. Een deel van de kasten is al kapot gegaan en van de boom gevallen. Binnenkort zal de rest van deze kasten verwijderd worden.

Marktwand, Epe

Voor de sloopvergunning van de Marktwand in Epe is ecologisch onderzoek verricht. Daarbij is een verblijfplaats van gewone dwergvleermuizen ontdekt. Ter compensatie van het verlies van deze verblijfplaats zijn op 5 april 2013 acht vleermuiskasten (type Bloemhof) opgehangen in de buurt. (Stationsstraat, Parkweg, Loeffpark) Dit is gebeurd in opdracht van de gemeente door ecologisch adviesbureau Ecogroen uit Zwolle in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep Gelderland.

Doel

Vleermuis een alternatief bieden voor de verblijfplaats die verloren gaat.

Resultaten

Bij geen enkele controleronde zijn vleermuizen aangetroffen. De controles in 2014 bleven ook nog zonder resultaat. Zolang er geen vleermuizen gevonden worden, kan er intensief gecontroleerd worden. Na de eerste vleermuizen zal de frequentie van de controles wat lager worden om de dieren niet te veel te verontrusten. Ervaring op andere plaatsen leert dat de vleermuizen weinig tot geen last van de controles hebben zolang de kast zelf met rust gelaten wordt.

De kasten zijn in november 2015 verplaatst naar het Eperholt.

Eperholt

Hier zijn 6 Schwegler 2FN kasten en 8 Bloemhofkasten in 5 groepjes opgehangen. De kasten hebben op andere plaatsen geen of weinig resultaat opgeleverd.

Doel

Vaststellen van voorkomende soorten in dit gebied.

Resultaten

In september 2016 zijn tijdens de vierde controle van deze kasten voor het eerst vleermuizen aangetroffen. In twee Schweglerkasten is een gewone dwergvleermuis gezien en twee Bloemhofkasten vier en vijf gewone grootoorvleermuizen.

 

Voor meer informatie:

Plaatselijk: fransbosch@gmail.com

www.vlegel.org (Vleermuiswerkgroep Gelderland)

www.vleermuiskasten.net

www.vleermuis.net

www.zoogdiervereniging.nl