Organisatie

Het ontstaan van de Vleermuiswerkgroep Gelderland

De Vleermuiswerkgroep Gelderland (kortweg VleGel) is ontstaan in de tijd van het landelijke Vleermuis Atlas Project (VAP). Dit project had als doel om de verspreiding van vleermuizen in Nederland in kaart te brengen. Werving van medewerkers voor dit project bracht een aantal mensen bijeen onder een provinciale coördinator Gelderland. In 1991 besloten zij als een zelfstandige vereniging verder te gaan onder de naam Vleermuiswerkgroep Gelderland. De overall doelstelling is de bestudering en de bescherming van vleermuizen in Gelderland. De Vleermuiswerkgroep Gelderland is een zogenaamde “Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid” met statuten in een notariële akte en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 40124434. De vereniging telt circa 190 leden en een klein aantal donateurs.

Hoe is de vereniging georganiseerd?

De vereniging wordt geleid door een bestuur tijdelijk bestaande uit 3 personen: een voorzitter (tevens penningmeester), een secretaris en een voorlichtingscoördinator. Verder zijn er 4 coördinatoren voor speciale projecten: wintertellingen, zoldertellingen, kolonietellingen (vacature) en afhandeling van vleermuismeldingen (vacature). De provincie Gelderland is verdeeld in 15 regio’s. Elke regio wordt geleid door een regiocoördinator. Via ‘Over ons’ en dan ‘bestuursleden’ zijn de namen en e-mailadressen van alle functionarissen te vinden.

Activiteiten

Het bestuur organiseert elk jaar een aantal activiteiten voor de leden. Een belangrijke activiteit is ongetwijfeld het jaarlijkse VleGel-weekend. Verder worden er door het bestuur diverse workshops georganiseerd. Daarnaast organiseren de regiocoördinatoren ook vleermuisactiviteiten in hun eigen regio. De activiteiten zijn primair bedoeld voor de eigen leden, maar niet-leden zijn, na aanmelding bij het secretariaat, ook welkom. Hier vindt u een overzicht van onze activiteiten.

Communicatie

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wisselen bestuur en leden met elkaar van gedachten over het beleid van de vereniging. Uiteraard is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het discussiëren over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vleermuizen in het algemeen en in Gelderland in het bijzonder. Een aantal keer per jaar ontvangen de leden een ledenbrief met informatie over alles wat er binnen de vereniging speelt.

Privacybeleid

Privacybeleid VleGel