Home

Wat doet de Vleermuiswerkgroep?

De Vleermuiswerkgroep Gelderland (afgekort VleGel) is een vereniging van mensen woonachtig in Gelderland, met een passie voor vleermuizen. Zij zijn met vleermuizen bezig in hun vrije tijd en/of in hun werk. De meeste leden wonen in Gelderland, maar er zijn ook leden die buiten de provincie wonen.

VleGel organiseert bijeenkomsten waarop de leden hun ervaringen kunnen uitwisselen, hun kennis en/of vaardigheden kunnen vergroten of gezamenlijk onderzoek doen. Activiteiten zijn o.a. publieksvoorlichting, bescherming van vleermuizen in bedreigde situaties, het tellen van vleermuizen in winterverblijven, in zomerverblijven, op zolders van grote gebouwen, het controleren van vleermuiskasten en het afhandelen van klachten over vleermuizen.

Lid of donateur worden?

Iedereen kan lid worden van de Vleermuiswerkgroep Gelderland. Aangezien veel activiteiten ’s nachts plaatsvinden, vragen wij van minderjarigen dat de ouders toestemming verlenen. De contributie bedraagt 10 euro per jaar. U kunt ons ook steunen, De minimale donatie bedraagt 15 euro per jaar. Als u lid of donateur wilt worden van de Vleermuiswerkgroep Gelderland, dan vindt u op deze pagina meer informatie. VleGel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover vindt u hier.