2015: K. Heidekamp

Excursie naar winterverblijf Klein Heidekamp (26 september)

Veel leden willen wel eens een winterverblijf bezoeken, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Daarom organiseert VleGel elk jaar in de herfst een bezoek aan het grootste overwinteringsverblijf van Gelderland (>1.000 dieren). De kelders zijn dan inmiddels bevolkt door enkele tientallen dieren. Zij zijn dan nog niet in winterslaap, maar in gewone slaap en het beeld komt goed overeen met dat in de winter. Een datalogger registreert de in- en uitvliegende dieren. Dit jaar waren er helaas niet zo veel vleermuizen te bewonderen, wat waarschijnlijk te wijten is aan het zachte weer.