2008: Weekend

Foto’s van het VleGel-weekend juni 2008

Dit weekend werd gehouden in de omgeving van de IJssel. Met netten is geprobeerd meervleermuizen te vangen, te zenderen en met peilwagens te volgen zodat hun verblijfplaatsen bekend worden. Er zijn 2 verblijfplaatsen gevonden.