Agenda 2022

Hieronder tref je een actueel overzicht aan van de workshops e.d. in 2022. Hoewel de activiteiten primair voor de leden van VleGel worden georganiseerd, zijn niet-leden eveneens welkom (die betalen dan wel een bijdrage). De ALV is echter alleen toegankelijk voor leden; het VleGel-weekend is ook toegankelijk voor aspirant leden. Als je geïnteresseerd bent om een activiteit bij te wonen, kun je contact opnemen met ons secretariaat, tenzij anders vermeld.

Tuintelling vleermuizen 2022

In veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. Dat kan je zelf ontdekken op 6 en 7 mei 2022 tijdens de Nationale Vleermuistuintelling. 

Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van vleermuizen in de tuin door te geven. Hiermee wil de Zoogdiervereniging de aanwezigheid van vleermuizen in tuinen en de bebouwde omgeving onder de aandacht brengen en daarover zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Waar zien deelnemers aan de tuintelling vleermuizen in hun tuin vliegen en welke soorten kunnen dat zijn? En waar zien deelnemers helemaal geen vleermuizen? Met genoeg tellingen kunnen we bijvoorbeeld een indicatie krijgen of er een verschil is in tuinen in stadskernen, buitenwijken en dorpen.

Meer informatie: klik hier.

ALV 2022

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt plaats op 6 april en is alleen toegankelijk voor leden. Besproken worden onder andere de financiën (begroting en kascontrole), het jaarverslag en het verslag van voorgaande ALV. Tevens is er ruimte voor overige onderwerpen en vindt er af en toe een presentatie plaats. Wil je kort iets presenteren, meld het dan via het secretariaat.

Datum: woensdag 6 april 2022.

Batdetectorworkshop beginners 2022  (max. deelnemers bereikt)

VleGel weekeinde 2022 (In verband met onduidelijkheden betreffende corona volgt er dit jaar nog geen Vlegelweekend).

Regionale kolonietellingen

Tijdens de kolonietellingen wordt het aantal vleermuizen van een kolonie gewone dwergvleermuizen vastgesteld door het aantal uitvliegende dieren te tellen. Eén maal als de jongen nog niet meevliegen (1 – 20 juni) en één maal als de jongen wel meevliegen (1 – 20 juli). In principe wordt in elk van de 15 regio’s zo’n telling gehouden. Ze worden dan ook gecoördineerd door de regiocoördinatoren.

Meer info: bij je eigen regiocoördinator.

Vleermuiswandelingen in het kader van de Europese Nacht van de vleermuis 2022

Elk jaar wordt in geheel Europa de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Het betreft veelal vleermuisexcursies buiten. De nacht wordt traditioneel gehouden tijdens het laatste weekend van augustus. De activiteiten worden niet georganiseerd door het bestuur van VleGel, maar door vleermuisenthousiasten in het hele land. Zie voor een (landelijk) overzicht van de activiteiten de speciale website www.nachtvandevleermuis.nl.

Excursie Klein Heidekamp 2022

Op Klein Heidekamp bij Schaarsbergen bevinden zich enkele kelders waar jaarlijks meer dan 1.000 vleermuizen kunnen overwinteren. Omdat winterverblijven in de winter alleen met ontheffingen toegankelijk zijn, organiseren wij elk jaar een bezoek aan de kelders in het najaar. Er zijn dan al enkele tientallen vleermuizen aanwezig (nog niet in winterslaap), die een goed beeld geven hoe een winterverblijf met vleermuizen er in de winter uitziet.

Datum: nader te bepalen moment in september.

Locatie: wordt na opgave meegedeeld.

Aanmelden:  Nog niet mogelijk.

Workshop Herkenning winterslapende vleermuizen 2022

Vooral met het oog op de winterinventarisaties worden in deze workshop nog eens de karakteristieken doorgenomen aan de hand waarvan de ene soort vleermuis van de andere kan worden onderscheiden. Omdat we proberen ieder jaar een andere spreker te regelen, krijg je een mooi overzicht van hoe iedereen kijkt naar slapende vleermuizen.

Datum: nader te bepalen

Tijd: nader te bepalen moment in november/december.

Locatie: volgt

Aanmelden: Nog niet mogelijk.