Agenda

Hieronder tref je een actueel overzicht aan van de workshops e.d. in 2020. Hoewel de activiteiten primair voor de leden van VleGel worden georganiseerd, zijn niet-leden eveneens welkom (die betalen dan wel een bijdrage). De ALV is echter alleen toegankelijk voor leden; het VleGel-weekend is ook toegankelijk voor aspirant leden. Als je geïnteresseerd bent om een activiteit bij te wonen, kun je contact opnemen met ons secretariaat, tenzij anders vermeld.

ALV 2020

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt plaats in maart en is alleen toegankelijk voor leden. Besproken worden onder andere de financiën (begroting en kascontrole), het jaarverslag en het verslag van voorgaande ALV. Tevens is er ruimte voor overige onderwerpen en vindt er af en toe een presentatie plaats. Wil je kort iets presenteren, meld het dan via het secretariaat.

Datum: woensdag 1 april 2020. De ALV is afgelast i.v.m. de corona-crisis. Een nieuwe datum wordt bekend gemaakt zodra het kan.

Tijd: 19:30 – 21:30 uur We streven ernaar de vergadering voor 21 af te ronden. Daarna volgen mogelijk enkele korte presentaties, zoals een verslag van de zoldertellingen van afgelopen jaar.

Locatie: Molenplaats Sonsbeek in het Sonsbeekpark te Arnhem

Aanmelden: bij het secretariaat.

Batdetectorworkshop 2020

Datum: 30 april 2020 Deze workshop blijft voorlopig ingepland staan. Houd er rekening mee dat de workshop afgelast kan worden i.v.m. de corona-crisis.

Tijd: aanvang 19:30 – 21:00 theorie, zaal open: 19:00 uur ; 21:00 – + 22:30 praktijkgedeelte in het park.

Opgeven bij: h.heskamp@chello.nl Maximaal 15 deelnemers, bij minimaal 8 deelnemers gaat de avond door. Er zijn enkele detectors beschikbaar. Graag bij aanmelding aangeven of je daarvan gebruik wilt maken.

Deelname is voor VleGel-leden gratis, niet leden betalen € 10,- pp.

Workshopleider: Herman Heskamp

Locatie: Molenplaats, Zijpendaalseweg 24A, Arnhem

VleGel weekeinde 2020 (de voorbereidingen voor het weekend zijn gestaakt i.v.m. de corona-crisis)

Jaarlijks vindt er een VleGelweekeinde plaats. Een leuke manier om elkaar te leren kennen en samen met vleermuizen actief te zijn. We streven er naar op ieder jaar een ander deel van de provincie onder de loep te nemen. Er wordt tijdens het weekeinde in ieder geval gewerkt met verschillende batdetectors, ook zijn er vaak vangmaterialen zoals netten aanwezig. Daarnaast zijn er verschillende presentaties over vleermuisgerelateerde onderwerpen om je kennis te verdiepen. Het weekeinde is altijd van vrijdagnamiddag tot zondag rond lunchtijd.

Datum:

Locatie:

Aanmelden: bij het secretariaat.

Regionale kolonietellingen

Tijdens de kolonietellingen wordt het aantal vleermuizen van een kolonie gewone dwergvleermuizen vastgesteld door het aantal uitvliegende dieren te tellen. Eén maal als de jongen nog niet meevliegen (1 – 20 juni) en één maal als de jongen wel meevliegen (1 – 20 juli). In principe wordt in elk van de 15 regio’s zo’n telling gehouden. Ze worden dan ook gecoördineerd door de regiocoördinatoren.

Meer info: bij je eigen regiocoördinator.

Vleermuiswandelingen in het kader van de Europese Nacht van de vleermuis 2020

Elk jaar wordt in geheel Europa de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Het betreft veelal vleermuisexcursies buiten. De nacht wordt traditioneel gehouden tijdens het laatste weekend van augustus. De activiteiten worden niet georganiseerd door het bestuur van VleGel, maar door vleermuisenthousiasten in het hele land. Zie voor een (landelijk) overzicht van de activiteiten de speciale website www.nachtvandevleermuis.nl.

Excursie Klein Heidekamp 2020 (De excursie van dit jaar is door  covid-19 afgelast. Het is niet mogelijk de veiligheidsmaatregelen voldoende te handhaven.)

Op Klein Heidekamp bij Schaarsbergen bevinden zich enkele kelders waar jaarlijks meer dan 1.000 vleermuizen kunnen overwinteren. Omdat winterverblijven in de winter alleen met ontheffingen toegankelijk zijn, organiseren wij elk jaar een bezoek aan de kelders in het najaar. Er zijn dan al enkele tientallen vleermuizen aanwezig (nog niet in winterslaap), die een goed beeld geven hoe een winterverblijf met vleermuizen er in de winter uitziet.

Datum: nader te bepalen moment in september.

Locatie: wordt na opgave meegedeeld.

Aanmelden: bij Gerhard Glas.

Workshop Herkenning winterslapende vleermuizen 2020

Vooral met het oog op de winterinventarisaties worden in deze workshop nog eens de karakteristieken doorgenomen aan de hand waarvan de ene soort vleermuis van de andere kan worden onderscheiden. Omdat we proberen ieder jaar een andere spreker te regelen, krijg je een mooi overzicht van hoe iedereen kijkt naar slapende vleermuizen.

Datum: nader te bepalen

Tijd: nader te bepalen moment in november/december.

Locatie: volgt

Aanmelden: Bij het secretariaat.