Agenda

Hieronder tref je een actueel overzicht aan van de workshops e.d. in 2020. Hoewel de activiteiten primair voor de leden van VleGel worden georganiseerd, zijn niet-leden eveneens welkom (die betalen dan wel een bijdrage). De ALV is echter alleen toegankelijk voor leden; het VleGel-weekend is ook toegankelijk voor aspirant leden. Als je geïnteresseerd bent om een activiteit bij te wonen, kun je contact opnemen met ons secretariaat, tenzij anders vermeld.

ALV 2020

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt plaats in maart en is alleen toegankelijk voor leden. Besproken worden onder andere de financiën (begroting en kascontrole), het jaarverslag en het verslag van voorgaande ALV. Tevens is er ruimte voor overige onderwerpen en vindt er af en toe een presentatie plaats.

Datum: woensdag 18 of 25 maart 2020. (De definitieve datum volgt zo spoedig mogelijk)

Locatie: Molenplaats Sonsbeek in het Sonsbeekpark te Arnhem

Aanmelden: bij het secretariaat.

Batdetectorworkshop 2020 (in voorbereiding)

In april vindt er weer een workshop batdetector voor beginners plaats. De theorie start vanaf 19.00 uur met aansluitend een praktijkgedeelte tot ca. 22.30 uur. De workshop gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen en er is plaats voor maximaal 15 personen. Deelname is voor VleGelleden gratis, niet leden betalen € 10,- pp.

Workshopleider:

Datum:

Locatie: nader te bepalen.

Aanmelden: bij het secretariaat.

VleGel weekeinde 2020 (in voorbereiding)

Jaarlijks vindt er een VleGelweekeinde plaats. Een leuke manier om elkaar te leren kennen en samen met vleermuizen actief te zijn. We streven er naar op ieder jaar een ander deel van de provincie onder de loep te nemen. Er wordt tijdens het weekeinde in ieder geval gewerkt met verschillende batdetectors, ook zijn er vaak vangmaterialen zoals netten aanwezig. Daarnaast zijn er verschillende presentaties over vleermuisgerelateerde onderwerpen om je kennis te verdiepen. Het weekeinde is altijd van vrijdagnamiddag tot zondag rond lunchtijd.

Datum:

Locatie:

Aanmelden: bij het secretariaat.

Regionale kolonietellingen

Tijdens de kolonietellingen wordt het aantal vleermuizen van een kolonie gewone dwergvleermuizen vastgesteld door het aantal uitvliegende dieren te tellen. Eén maal als de jongen nog niet meevliegen (1 – 20 juni) en één maal als de jongen wel meevliegen (1 – 20 juli). In principe wordt in elk van de 15 regio’s zo’n telling gehouden. Ze worden dan ook gecoördineerd door de regiocoördinatoren.

Meer info: bij je eigen regiocoördinator.

Vleermuiswandelingen in het kader van de Europese Nacht van de vleermuis 2020

Elk jaar wordt in geheel Europa de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Het betreft veelal vleermuisexcursies buiten. De nacht wordt traditioneel gehouden tijdens het laatste weekend van augustus. De activiteiten worden niet georganiseerd door het bestuur van VleGel, maar door vleermuisenthousiasten in het hele land. Zie voor een (landelijk) overzicht van de activiteiten de speciale website www.nachtvandevleermuis.nl.

Excursie Klein Heidekamp 2020 (in voorbereiding)

Op Klein Heidekamp bij Schaarsbergen bevinden zich enkele kelders waar jaarlijks meer dan 1.000 vleermuizen kunnen overwinteren. Omdat winterverblijven in de winter alleen met ontheffingen toegankelijk zijn, organiseren wij elk jaar een bezoek aan de kelders in het najaar. Er zijn dan al enkele tientallen vleermuizen aanwezig (nog niet in winterslaap), die een goed beeld geven hoe een winterverblijf met vleermuizen er in de winter uitziet.

Datum: nader te bepalen moment in september.

Locatie: wordt na opgave meegedeeld.

Aanmelden: bij Gerhard Glas.

Workshop Herkenning winterslapende vleermuizen 2020

Vooral met het oog op de winterinventarisaties worden in deze workshop nog eens de karakteristieken doorgenomen aan de hand waarvan de ene soort vleermuis van de andere kan worden onderscheiden. Omdat we proberen ieder jaar een andere spreker te regelen, krijg je een mooi overzicht van hoe iedereen kijkt naar slapende vleermuizen.

Datum: nader te bepalen

Tijd: nader te bepalen moment in november/december.

Locatie: volgt

Aanmelden: Bij het secretariaat.