Agenda

Hieronder tref je een actueel overzicht aan van de workshops e.d. in 2017. Een totaaloverzicht van onze activiteiten vind je hier. Hoewel de activiteiten primair voor de leden van VleGel worden georganiseerd, zijn niet-leden eveneens welkom. De ALV is echter alleen toegankelijk voor leden; het VleGel-weekend is ook toegankelijk voor aspirant leden. Als je geïnteresseerd bent om een activiteit bij te wonen, kun je contact opnemen met ons secretariaat, tenzij anders vermeld.

Batdetectorworkshop 2017

Op 1 september(vrijdagavond) vindt in Park Sonsbeek weer een workshop batdetector voor beginners plaats. De theorie start vanaf 19.00 uur met aansluitend een praktijkgedeelte tot ca. 22.30 uur. De workshop gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen en er is plaats voor maximaal 15 personen. Deelname is voor VleGelleden gratis, niet leden betalen € 10,- pp. Workshopleider: Herman Heskamp.
Datum: 1 september, 19.00-22.00.

Locatie: Park Sonsbeek. Bezoekerscentrum Molenplaats, Zijpendaalseweg 24A 6814 CL Arnhem.

Aanmelden: Bij het secretariaat.

Regionale kolonietellingen

Tijdens de kolonietellingen wordt het aantal vleermuizen van een kolonie gewone dwergvleermuizen vastgesteld door het aantal uitvliegende dieren te tellen. Eén maal als de jongen nog niet meevliegen (1 – 20 juni) en één maal als de jongen wel meevliegen (1 – 20 juli). In principe wordt in elk van de 15 regio’s zo’n telling gehouden. Ze worden dan ook gecoördineerd door de regiocoördinatoren.
Meer info: Bij je eigen regiocoördinator. Zie hier voor een overzicht van de contactgegevens.

Vleermuiswandelingen in het kader van de Europese Nacht van de vleermuis 2017

Elk jaar wordt in geheel Europa de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Het betreft veelal vleermuisexcursies buiten. De nacht wordt traditioneel gehouden tijdens het laatste weekend van augustus. Dit jaar 25 – 27 augustus. De activiteiten worden niet georganiseerd door het bestuur van VleGel, maar door individuele leden. Zie voor een (landelijk) overzicht van de activiteiten de speciale website www.nachtvandevleermuis.nl.

Excursie Klein Heidekamp 2017

Op Klein Heidekamp bij Schaarsbergen bevinden zich enkele kelders waar jaarlijks meer dan 1.000 vleermuizen overwinteren. Omdat winterverblijven in de winter alleen met ontheffingen toegankelijk zijn, organiseren wij elk jaar een bezoek aan de kelders in het najaar. Er zijn dan al enkele tientallen vleermuizen aanwezig (nog niet in winterslaap), die een goed beeld geven hoe een winterverblijf met vleermuizen er in de winter uitziet.
Datum: 23 september.
Locatie: Wordt na opgave meegedeeld.
Aanmelden: Bij Gerhard Glas.

Workshop Herkenning winterslapende vleermuizen 2017

Vooral met het oog op de winterinventarisaties worden in deze workshop nog eens de karakteristieken doorgenomen aan de hand waarvan de ene soort vleermuis van de andere kan worden onderscheiden. De inleider wordt nog vastgesteld.
Datum: 15 november
Tijd: 19.30-21.30
Locatie: Locatie Zoogdiervereniging Natuurplaza in Nijmegen
Aanmelden: Bij het secretariaat.